Ý nghĩa các chỉ số | CrawlergoSinh trắc học dấu vân tay | Liên hệ ngay 0912254001
Hấp thu kiến thức qua vận động

Hấp thu kiến thức qua vận động  

HẤP THU KIẾN THỨC QUA VÂN ĐỘNG: K - KINESTHETIC (HOẠT ĐỘNG)...

Hấp thu kiến thức qua thính giác

Hấp thu kiến thức qua thính giác  

HẤP THU KIẾN THỨC QUA THÍNH GIÁC: A - AUDITORY (NGHE):...

Hấp thu kiến thức qua thị giác

Hấp thu kiến thức qua thị giác  

HẤP THU KIẾN THỨC QUA THỊ GIÁC: V - VISUAL (NHÌN):...

Chỉ số V-A-K

Chỉ số V-A-K  

PHONG CÁCH HỌC TẬP VÀ SỰ HẤP THU (CHỈ SỐ V - A - K) V-A-K là phương pháp hấp thu các kiến thức bằng cách tiếp cận các nguồn thông tin qua thị giác, thính giác hoặc vận động. V-A-K cho phép cá nhân xác...

Các thùy não

Các thùy não  

SỰ PHÂN BỐ TRÊN 5 THÙY NÃO...

 Liên kết mạng xã hội

facebook

Mudim:Tổng hợp