Lịch sử hình thành | CrawlergoSinh trắc học dấu vân tay | Liên hệ ngay 0912254001
Lịch sử nghiên cứu sinh trắc vân tay

Lịch sử nghiên cứu sinh trắc vân tay  

Sinh trắc học dấu vân tay. Thông tin về lịch sử nghiên cứu sinh trắc vân tay....

Câu chuyện ứng dụng công nghệ Sinh trắc vân tay

Câu chuyện ứng dụng công nghệ Sinh trắc vân tay  

​ Trong những năm đầu 1970, Liên bang Xô Viết cũ đã từng nghiên cứu về Sinh trắc học dấu vân tay để phát hiện tính trội của mỗi con người. Họ đã tìm hiểu về mật độ các đường rãnh trên mỗi vân tay của ...

 Liên kết mạng xã hội

facebook

Mudim:Tổng hợp